Privacy verklaring

Persoonsgegevens

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze privacy verklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die Tactalyse (‘wij’, ‘ons’) met behulp van de hieronder beschreven methodes van afnemers en/of personen verzamelt:

   • Website Tactalyse
   • Elektronische communicatie tussen afnemer en Tactalyse.
   • Interacties met onze advertenties.
   • Externe sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Linkedin, Google en Instagram.
   • Van derden verkregen data.
   • Publieke data.
   • Google Analystics

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1 Tactalyse verwerkt persoonsgegevens doordat een afnemer gebruikt maakt van onze services en/of omdat de afnemer deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Tactalyse verwerkt en bewaard van afnemers:

   • Voor- en achternaam
   • Geb-datum
   • Telefoonnummer
   • E-mail
   • Adres gegevens
   • Voetbalvereniging en functie
   • Onderneming en functie

Artikel 3 – Gebruik

3.1 Tactalyse verwerkt persoonsgegevens van afnemers voor de volgende doeleinden:

   • Afnemers op de hoogte houden van nieuwe services. 
   • Afnemers bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Tactalyse uit te kunnen voeren of toe te kunnen lichten.
   • Afnemers informeren over wijzigingen van de services.
   • Afnemers aanvragen aangaande services te kunnen verwerken.
   • Het doen van marktonderzoek met als doel het optimaliseren van onze services.
   • Het is Tactalyse toegestaan om gebruik te maken van de naam, foto’s en beelden van de afnemer ten behoeve van de promotie van Tactalyse, met dien verstande dat de afnemer voorafgaand om toestemming dient te worden gevraagd.

Artikel 4 – Openbaarmaking 

4.1 Tactalyse is niet toegestaan om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zonder de afnemers uitdrukkelijke toestemming. Tactalyse is toegestaan om persoonsgegevens aan derden te verstrekken zonder toestemming, indien hier een wettelijke plicht aan ten grondslag ligt.

Artikel 5 – Afnemer

5.1 De afnemer heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Afnemers kunnen een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tactalyse.com. Tactalyse zal uiterlijk binnen vier weken op het verzoek reageren.

Artikel 6 – Bescherming

6.1 De bescherming van de persoonsgegevens heeft de hoogste prioriteit voor klanten van Tactalyse en hiertoe neemt Tactalyse passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

6.2 Wij zullen elke klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens beheren (met inbegrip van klachten dat wij de rechten van de afnemer geschonden hebben volgens de geldende privacywetten) bevestigen en onderzoeken.

Artikel 7 – Bewaren

7.1 Tactalyse zal elke redelijke stap zetten om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens van afnemers enkel verwerkt worden voor een minimale duur. Tactalyse zal persoonsgegevens gebruiken zolang er een commerciële relatie is tussen de afnemer en Tactalyse.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Tactalyse, dit kan digitaal via info@Tactalyse.com We zullen uw verzoek binnen twee weken behandelen.