Disclaimer

De informatie die wordt getoond op deze website is uitsluitend informatief bedoeld. Er kunnen aan de getoonde informatie geen rechten worden ontleend. Ook is het niet mogelijk aanspraken, contracten of overeenkomsten te claimen op basis van de aan uw getoonde informatie en/of door het gebruiken van deze website. Tactalyse probeert uitsluitend informatie te tonen die afkomstig is uit betrouwbare bronnen. Toch kan Tactalyse niet garanderen dat de getoonde informatie betrouwbaar, juist en/of actueel is. Daarnaast kan Tactalyse niet garanderen dat deze website altijd correct werkt of vrij is van virussen.

Tactalyse probeert zo zorgvuldig mogelijk de juistheid van de informatie te waarborgen. Regelmatig vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats en worden wijzigingen in de getoonde informatie aangebracht. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onvolkomenheden of fouten op www.tactalyse.com of www.tactalyse.nl worden gepubliceerd.

Intellectueel eigendom

De getoonde informatie op deze website behoort toe aan Tactalyse gevestigd te Groningen. U mag gratis gebruik maken van deze informatie zolang u deze niet kopieert, verstrekt aan derden of anderszins gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Tactalyse. Dit geldt voor al het tekstmateriaal en beeldmateriaal.

Informatie van derden

Op deze website worden links, tekst- en beeldmaterialen gebruikt die afkomstig zijn van derden. Tactalyse wijst u erop dat zij niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten en onjuistheden in dit materiaal. Ook kunt u geen claims leggen op Tactalyse naar aanleiding van gebruik van dit materiaal van derden. De inhoud van dit materiaal is door Tactalyse zoveel mogelijk gecontroleerd op juistheid, volledigheid en/of actualiteit, desalniettemin kunnen er alsnog fouten en/of onjuistheden in staan. Het gebruik van deze inhoud is voor eigen risico.

Wijzigingen

Tactalyse behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de website en de disclaimer zonder hier vooraf een aankondiging van te doen.

Toepasselijk recht

Op deze disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de rechter van het arrondissements- district waarbinnen Tactalyse valt.